Igra se nastavlja

Grigor Vitez je začetnik moderne hrvatske dječje poezije.

Kazalište Prijatelj će predstavom „Igra se nastavlja“ pokušati pokazati i dokazati da u ovo vrijeme kada se poezija sve manje i čita i piše Vitezovo djelo još uvijek može djeci biti zanimljivo i privlačno kao i svaka druga dječja igra.

Poezija ne pripada prošlosti i u vrijeme računalnih igrica još uvijek se može uspješno boriti za dječju naklonost. Koliko je pak ona važna u odgoju i obrazovanju djeteta i nije potrebno posebno objašnjavati.

Poezija je igra, ali i igrajuća spoznaja. Znanje, racionalno i emocionalno, koje kroz nju dobijamo ostaje u nama cijeli život, lakše u nas „ulazi“ a teže se zaboravlja.

U tom smislu predstava „Igra se nastavlja“ biti će važan doprinos i „osvježivač“ predškolskog i školskog približavanja poezije djeci. Također u predstavi se ističe važnost same IGRE za razvoj i odrastanje djeteta.

Kao i kod drugih živih bića i kod ljudi igra priprema za život, a u naše vrijeme ona je potpuno zanemarena. Roditelji se očajnički trude da u djecu tijekom djetinjstva „uliju“ što više „korisnih“ znanja, a veseli dječji smijeh svojstven igri sve se rijeđe čuje.

Što je najgore, ono vrijeme koje je i predviđeno za igru pretvara se u samotničko buljenje u ekran. Predstava „Igra se nastavlja“ afirmira veselu igru u kojoj dijete uz najobičnije stvari može biti štogod zaželi.