LISTOPAD  i STUDENI
Petak 29. listopad
Pavao i njegov glavao
u 12.30 DV Bistra
Srijeda 30 listopad
Basne za nas danas
u 10 sati Centar za kulturu Trešnjevka, Park Stara Trešnjevka 1
Subota 6. studeni
Hrvatske vile i vještice
u 11 sati, Centar za kulturu Susedgrad
Ponedjeljak 8. studeni
Basne za nas danas
u 9.30 i 10.30 sati, DV Koralj, Split
Utorak 9. studeni
Basne za nas danas
u 9.30 i 10.30 sati, DV Koralj, Split
Petak 12. studeni
Basne za nas danas
u 11 i 12 sati, CZK Susedgrad
Ponedjeljak 15, studeni
Basne za nas danas
9.30 i 10 30 DV Kaštelet Split