OŽUJAK
  Petak 1. Ožujka
  Plesna haljina žutog maslačka
  u 10 sati GK "I.G.Kovačić", Karlovac
  Petak 8. Ožujka
  Plesna haljina žutog maslačka
  u 9.30 sati Hrvatski dom Franjo Tuđman, Pakrac
  Subota 9. Ožujka
  Plesna haljina žutog maslačka
  u 10 sati "Daskalište", Sisak
  Utorak 12. Ožujka
  Plesna haljina žutog maslačka
  u 9 i u 10 sati DV Trešnjevka, Badalićeva 24
  Srijeda 13. Ožujka
  Plesna haljina žutog maslačka
  u 9.30 sati DV Trešnjevka, Trakoščanska 45
  Četvrtak 14. Ožujka
  Plesna haljina žutog maslačka
  u 10 sati, o.š. M.J. Zagorka, Štefanovečka 67
  Subota 16. Ožujka
  Igra se nastavlja
  u 18 sati, Prigorje Brdovečko
  Ponedjeljak 18. Ožujka
  Plesna haljina žutog maslačka
  u 10 sati, Park Stara Trešnjevka 1
  Utorak 19. Ožujka
  Plesna haljina žutog maslačka
  u 11.15 sati, DV Grigor Vitez, Split
  Srijeda 20. Ožujka
  Plesna haljina žutog maslačka
  u 12 sati, o.š. D.Kušlana, Kušlanova 52
  Četvrtak 28. Ožujka
  Priča o Tupsonima ili zašto treba učiti
  u 11.30 sati, o.š. "A.Klasinc" Lasinja
  Petak 29. Ožujka
  Plesna haljina žutog maslačka
  Knjižnica "Ivo Kozarčanin", Hrvatska Dubica
  Petak 29. Ožujka
  Priča o Bogici ili nije sramota biti siromašan
  u 20 sati, PKIČ Daruvar